Zvolte jazyk

PŘÍPADOVÉ STUDIE

Pro své klienty jsme zrealizovali více než 30 000 objednávek.
Přeložili jsme tisíce normostran z a do více než 54 jazyků.

Rádi bychom vám přiblížili některé ze svých úspěšných projektů.

Image

Expresní úřední překlad

Klient požadoval super-rychlý úřední překlad sestávající z překladu medicínských manuálů z anglického do slovenského a současně z anglického do maďarského jazyka s termínem dodání do 7 dní. Před samotným překladem bylo potřeba zrealizovat i grafické práce (konverze do editovatelných formátů), jelikož manuály byly dostupné pouze v pdf. Rozsah na překlad představoval celkem okolo 400 NS. Při realizaci bylo potřeba zkoordinovat simultánní práci většího počtu odborných překladatelů za účelem sjednocení terminologie a zachování vysoké kvality výstupu s přihlédnutím k tak krátkému termínu dodání. Součástí objednávky byly i tiskové služby. Překlad byl totiž požadován ve větším počtu úředních kopií a papírové podklady byly dodávány v barevném vyhotovení. Všechny překlady jsme stihli dodat včas.


Překlad katalogu z oblasti kosmetiky určeného do tisku

S poptávkou na překlad katalogu nás oslovila prosperující globální společnost, která se zaměřuje na prodej kosmetických přípravků a zkrášlujících produktů.

Dokumenty ve formátech idml a ppt bylo potřeba přeložit z angličtiny do slovenštiny. Převážně marketingový charakter katalogu doplňovaly odborné termíny z oblasti farmaceutického průmyslu a chemie.

V termínu 24 dní jsme přeložili 280 NS. Následně jsme uvedených téměř 300 stran se složitým formátováním graficky upravovali a připravili pro tisk.


Komplexní lokalizace webových stránek do 52 jazyků

Pro start-up s očekávaným globálním dosahem jsme v rámci dlouhodobé spolupráce realizovali překlad webového e-shopu do 52 jazyků. Šlo o spolupráci při kompletní lokalizaci webových stránek a jejich obsahu včetně překladu kategorií, názvů produktů a jejich popisů. Pro účely překladu byly dodány csv a xml výstupy. Pro zefektivnění procesů jsme vyvinuli vlastní software, kterým se automatizovala výměna údajů, jakož i vlastní filtry, které umožňovaly překlad pomocí CAT nástrojů. Samotný překlad podobných produktů dosahoval totiž velkého procentuálního opakování, které jsme klientovi zohledňovali. Centrálním lokalizačním jazykem byla angličtina, přičemž během trvání projektu bylo třeba přihlížet i k časovým pásmům, v nichž se jednotliví dodavatelé nacházejí. Do projektu bylo zapojeno více než 250 překladatelů, korektorů, vývojářů a projektových manažerů.

 

Expresní právní překlad

Pro různé klienty pravidelně zabezpečujeme odborné právní překlady. Do této oblasti patří různé právní texty – nejčastěji různé typy smluv, všeobecné obchodní podmínky, notářské zápisy, dohody, certifikáty, soudní rozhodnutí, výpisy a licence.

Pro renomovanou právní kancelář jsme opakovaně zabezpečovali větší množství expresních právních překladů. Jeden z nich, a to překlad rozsáhlého notářského zápisu, sestával z podkladů, které byly ve velmi nekvalitní a needitovatelné naskenované podobě s množstvím „ruchu“ (prach, těžko čitelné části, škrábance…), přičemž před samotným překladem bylo třeba nejnekvalitnější části přepsat nebo zkonvertovat. Při konverzi jsme využili technologii aplikace speciálních filtrů, díky čemuž jsme odfiltrovali ruch v podkladech a zaostřili textové části. Následně jsme je uměli velmi rychle zkonvertovat do editovatelné podoby, a tak co nejdříve začít se samotným překladem. Jeho rozsah byl přibližně 120 NS a bylo ho třeba vyhotovit doslova z pátku na pondělí včetně přepisu a konverze. Objednávku jsme dodali včas a ke spokojenosti klienta.


Technické překlady, technické certifikáty

Renomovaná společnost, která je průkopníkem v oblasti protipožární techniky, se na nás obrátila v pátek s požadavkem přeložit ze slovenského do anglického jazyka 350 normostran, přičemž požadovaný termín byl následující čtvrtek. 

Šlo o dokumenty odborného technického charakteru, které se vztahovaly k bezpečnostním otázkám, například evidenci rizik – kotoučová pila, mostové jeřáby, stolní bruska, zdvihací zařízení, přenosné rozbrušovačky, sváření apod.

V překladech jsme museli dodržet zaběhlou interní terminologii klienta. Klient překlad nezbytně potřeboval ve stanoveném termínu, který jsme dodrželi a pod časovým tlakem vyhotovili kvalitní a požadavky klienta splňující překlad.

 
Expresní technický překlad

Kontaktovala nás společnost založená v roce 1991, která se profiluje v oblasti hospodárného nakládání s teplem, vodou a energií a v současné době je holdingovým uspořádáním obchodních firem s plošným zastoupením po celé ČR a sítí poboček na Slovensku, v Polsku a Rusku.

Pro uvedenou společnost jsme nacenili překlad manuálu na obsluhu kotle z maďarštiny do slovenštiny v rozsahu 17 NS. Z konkurenčních cenových nabídek si vybrali právě naši a my jsme měli pár dní na to, abychom požadovaný překlad vyhotovili, vyexportovali do formátu idml a následně kompletně graficky upravili v programu Adobe InDesign.

Na zakázce kromě překladatele a projektové manažerky spolupracovalo více interních kontrolorů a grafiků. Objednávku se nám podařilo vyhotovit včas podle požadavků klienta.

 
Překlady určené do odborného časopisu

Dlouhodobě spolupracujeme s redaktorkou odborného časopisu. Překlad do anglického jazyka s korekturou rodilým mluvčím vyhotovujeme v průběhu několika hodin.


Medicínské překlady

Dlouhodobě zabezpečujeme překlady pro společnost, která distribuuje lékařské pomůcky. Jde především o návody k jejich produktům – odborné medicínsko-technické texty velkého rozsahu, které si po samotném překladu vyžadují rozsáhlé grafické úpravy, ať už ve formátu idml nebo mif. Pro dosažení požadované kvality je nezbytná spolupráce překladatelů, kteří jsou odborníky v dané oblasti, projektového manažera, ale i grafiků zabezpečujících finální podobu překladu. Při překládání jsou samozřejmě použity nejmodernější CAT nástroje pro dosažení nejvyšší kvality překladu. Pro klienta jsme vytvořili rozsáhlou překladovou paměť, ale i terminologickou databázi.


Specifické odborné překlady do více jazyků

S nabídkou na dlouhodobější spolupráci nás oslovila zahraniční společnost, která vyrábí lezecké vybavení. Návody a informace k jednotlivým produktům potřebovali přeložit z angličtiny do 24 evropských i světových jazyků. Do každého jazyka bylo přitom potřeba přeložit jinou kombinaci textů. Pro každý jazyk jsme předem připravili texty zvlášť, následně jsme v síti spolehlivých a osvědčených překladatelů našli vhodného pro každý z požadovaných jazyků. Překlady jsme nakonec odevzdali ve třech samostatných várkách, přičemž nejdelší lhůta dodání byla 5 dní.

Fakturační údaje

TOP PREKLADY, s.r.o.
Pražská 35
811 04 Bratislava

IČO: 35972351
DIČ: 2022116459
IČ DPH: SK2022116459
OR OS Bratislava I,
Odd. Sro, vl.č.:38908/B

Newsletter

Pošlete nám svůj e-mail a my Vás budeme informovat o novinkách, slevách a akcích.