Zvolte jazyk

KOREKTURY

Potřebovali byste korekturu textu?
Mezi nejčastější typy korektur patří jazyková korektura, významová korektura, věcná korektura
a předtisková korektura.
korektury.png

Jazyková korektura

korektura cílového textu
(gramatika, pravopis, stylistika)

Jazykovou korekturu u nás provádí vždy profesionální korektor a zároveň rodilý mluvčí daného jazyka. Je-li text ve slovenštině, korekturu vyhotoví slovenštinář.

Významová korektura

korektura porovnávající zdrojový a cílový text

Tento druh korektury provádí zpravidla zkušený překladatel ovládající jazyk originálu i překladu, přičemž porovnává text
z hlediska zachování významu při přenesení textu do jazyka překladu.

Věcná korektura

korektura po stránce odborné terminologie

Věcná korektura se využívá zejména u textů se specifickým odborným zaměřením. Korekturu provádí odborník z praxe v dané oblasti, např. medicínský překlad zkoriguje lékař – překladatel.Předtisková korektura

korektura textu po grafické úpravě

Předtisková korektura zahrnuje odstranění chyb, k nimž mohlo dojít při sazbě textu nebo při grafické úpravě. Jejím účelem je zkontrolovat vzhled textu v konkrétním grafickém prostředí a doladit poslední úpravy (např. rozdělení slov na konci řádku), aby opravy mohly být zapracovány do finální podoby dokumentu, který bude použit k publikaci nebo do tisku.

Na základě zkušeností s časovou náročností korektur textů přeložených strojovým překladačem bude při takovém požadavku nabídnuta cena jako za překlad znovu.
cta-logo

Jak objednat korekturu

Aby korekturou bylo dosaženo co nejlepšího výsledku, velmi nám pomůže, když nám poskytnete nasledující informace:

  • zda jde o korekturu původního (autorského) textu nebo překladu;
  • z jakého jazyka a podle jakého originálu se text překládal;
  • kdo text překládal, případně jakou měl k překladu způsobilost;
  • zda máte k dispozici referenční dokumenty (tzn. paralelní texty podobného charakteru, které slouží jako vzor pro čerpání terminologie);
  • jaký druh korektury vyžadujete;
  • jakému čtenáři bude text po korektuře určen (zahraniční vedení společnosti, native speaker (rodilý mluvčí), Brit/Američan, Němec/Rakušan atd.).

Další informace, které potřebujeme k vypracování cenové nabídky:

  • požadovaný termín vyhotovení;
  • kontakt na vás, pro případné doplňující otázky (hlavně tel. číslo) a také
  • kompletní fakturační údaje (u fyz. osob stačí celá adresa trvalého bydliště).


Po přijetí vaší poptávky vám vypracujeme cenovou nabídku, zašleme vám ji na e-mail, a pokud vám bude vyhovovat a potvrdíte ji, považujeme to za závaznou objednávku a na korektuře začínáme pracovat.

Časté otázky

Jaké typy korektur nabízíte?
Popisy jednotlivých druhů korektur uvádíme výše.
cta-logo

Naší vizitkou jsou stovky spokojených klientů, kteří se k nám rádi vracejí.

My je za to odměňujeme štědrými věrnostními slevami.

Fakturační údaje

TOP PREKLADY, s.r.o.
Pražská 35
811 04 Bratislava

IČO: 35972351
DIČ: 2022116459
IČ DPH: SK2022116459
OR OS Bratislava I,
Odd. Sro, vl.č.:38908/B

Newsletter

Pošlete nám svůj e-mail a my Vás budeme informovat o novinkách, slevách a akcích.