Zvolte jazyk

OVĚŘOVÁNÍ DOKUMENTŮ PRO POUŽITÍ V ZAHRANIČÍ

Doplňková služba, kterou pro vás umíme zabezpečit v případě, že k předložení dokumentu orgánu jiného státu není jeho úřední překlad postačující, ale je potřebné další ověření.

uradne-preklady.png

Potřebujete předložit zahraničnímu orgánu listinu vydanou slovenskými orgány, která musí být přeložena úředním překladatelem, ale zároveň apostilovaná?

Chcete všechno vyřídit co nejrychleji a nemáte čas běhat po úřadech?

Obraťte se na nás. S radostí pro vás zabezpečíme překlad i příslušné ověření v závislosti na zemi, v níž má být přeložený dokument použit.

Pomoci vám všeobecně můžeme ve dvou situacích.

1. Úřední překlad bez potřeby dalšího ověření

V prvním a nejjednodušším případě je postačující úřední překlad vyhotovený překladatelem zapsaným do seznamu ministerstva. Tento překladatel jej opatří svým razítkem a podpisem. Tento postup je dostačující, pokud jde o země, s nimiž má Slovensko uzavřenou příslušnou dvoustrannou mezinárodní smlouvu.

2. Úřední překlad s apostilou

Pokud s nějakou zemí sice takovouto smlouvu uzavřenou nemáme, je ale smluvní stranou Haagské úmluvy o zrušení požadavku vyššího ověření zahraničních veřejných listin, k použití listiny se kromě úředního překladu vyžaduje tzv. apostila. Jde o doložku, která se připojí k dokumentu a kterou se ověřuje hodnověrnost podpisu, funkce osoby, která listinu podepsala, a pravost razítka nebo otisku razítka. Seznam zemí, které jsou smluvními stranami Haagské úmluvy, najdete na webových stránkách MZV.

cta-logo

Jak objednat ověření dokumentů

V zájmu dosažení co nejlepšího výsledku nám velmi pomůže, poskytnete-li nám následující informace:

  • že máte zájem o ověření,
  • v jaké zemi se má dokument předložit.

Další informace, které potřebujeme k vypracování cenové nabídky:

  • požadovaný termín vyhotovení;
  • kontakt na vás, pro případné doplňující otázky (hlavně tel. číslo) a také
  • kompletní fakturační údaje (u fyz. osob stačí úplná adresa trvalého bydliště).


Po přijetí vašeho požadavku vám vypracujeme cenovou nabídku a zašleme vám ji na e-mail. Bude-li vám vyhovovat a potvrdíte ji, považujeme to za závaznou objednávku a na ověření začneme pracovat.

Časté otázky

Dají se ověřit i kopie dokumentů, nebo musí jít o originály?

Závisí to na charakteru dokumentu. Například v případě dokladů o vzdělání může jít i o notářsky ověřenou kopii listiny, která už obsahuje prvotní ověření, protože originál si určitě chcete ponechat. Není to však možné v případě matričních dokumentů, tedy rodného, oddacího listu atd.

cta-logo

Naší vizitkou jsou stovky spokojených klientů, kteří se k nám rádi vracejí.

My je za to odměňujeme štědrými věrnostními slevami.

Fakturační údaje

TOP PREKLADY, s.r.o.
Pražská 35
811 04 Bratislava

IČO: 35972351
DIČ: 2022116459
IČ DPH: SK2022116459
OR OS Bratislava I,
Odd. Sro, vl.č.:38908/B

Newsletter

Pošlete nám svůj e-mail a my Vás budeme informovat o novinkách, slevách a akcích.